עודכן לאחרונה ב

הימנע מגידור

הימנע מגידור היא ברירת המחדל וההגדרה המומלצת עבור חשבונות ברוקרים של ZuluTrade אשר אינם תומכים במצב ברירת המחדל של סחר ZuluTrade שהוא סחר מבוסס-כרטיסים.

בסחר מבוסס-כרטיסים השיוך בין הזמנות חדשות ועמדות פתוחות קיימות נעשה באמצעות כרטיסי הזמנות ספציפיים, בניגוד למערכות שאינן מבוססות-כרטיסים היכן שההזמנות שהוגשו משויכות עם המכשיר. למרות האופי השונה של שני אופני הפעולה, ZuluTrade תומכת בביצוע של כל הזמנה בדרך כזאת שהביצועים והרווח/הפסד הכוללים יהיו זהים ללא קשר עם אופן הסחר.

עם אפשרות זאת מאופשרת ZuluTrade תעדיף כל הזמנות נכנסות אשר יגדרו פוזיציות שוק קיימות וישמרו על סטטוס המסחר של החשבון שלך במצב יותר מקיף וברור, וזה מומלץ עבור המשתמשים הפחות מתקדמים. אם תחליט לנטרל אותה, עליך להיות מודע לכך שהמקרים הבאים עלולים לקרות:

מקרה 1 - שוליים זמינים לא מספיקים לניהול החשבון שלך

כל פעולה המבוצעת בחשבון שלך היא הזמנה. במערכות שאינן מבוססות-כרטיסים, כאשר המשתמש מנסה לסגור פוזיציה פתוחה,ZuluTrade מנפיקה הזמנה של כמות יחידות שווה ושל כיוון הפוך. מאחר שלביצוע הזמנות ע"י הברוקר שלך נדרשים שוליים, אנא שמור בקפידה שיהיו לך מספיק שוליים בחשבון שלך בכל עת, כך שניתן יהיה לבצע את כל ההזמנות (קניה, מכירה או סגירה).

ע"י בחירה באפשרות הימנע מגידור לא יהיה לך צורך בשוליים נוספים כדי לבצע הזמנות לסגירות סחר ב-ZuluTrade.

מקרה 2 - אסטרטגיות מנוגדות

ספקי האיתותים של ZuluTrade פועלים בסחר מבוסס-כרטיסים. לכן, אם אתה מרשה לחשבון שלך לקבל הזמנות מהכיוון הנגדי עבור אותו צמד מטבעות, עליך להיות מודע לכך שאסטרטגיות מנוגדות עלולות להשפיע על החשבון שלך כיוון שאיתותים מאותם ספקי איתותים או אחרים עלולים לבטל זה את זה.

ע"י בחירה באפשרות הימנע מגידור הסחר אשר יגרום לגידור יימנע, ויהיה קל יותר להשוות את סטטוס הסחר שלך בין חשבון ZuluTrade שלך והברוקר שלך.

מקרה 3 - מצגים שונים בין מצב הסחר שלך ב- ZuluTrade ואצל הברוקר שלך

אם יש לך מסחר פתוח בחשבון שלך ואתה מקבל אז הזמנה באותו מספר יחידות מהכיוון ההפוך, זה יתורגם בחשבון הברוקר שלך כהזמנה סגורה, אולם שני המסחרים יופיעו פתוחים בחשבון ZuluTrade שלך. לכן, אפילו שביצוע כל פעולות המסחר והרווח/הפסד הממומשים של מסחרים אלה יהיו זהים, המצג ישתנה בין חשבון הברוקר שלך לבין חשבונות ZuluTrade שלך.

ע"י בחירה באפשרות הימנע מגידור הסחר אשר יגרום לגידור יימנע, ויהיה קל יותר להשוות את סטטוס הסחר שלך בין חשבון ZuluTrade שלך והברוקר שלך.