European Forex Trading Guide

מה ההבדל ב-ZuluTrade עבור תושבי האיחוד האירופי?

ZuluTrade עוברת שינוי עבור תושבי האיחוד האירופי, בהתאם לחקיקה האירופית, שמטרתה לשפר את ההגנה על המשקיעים ולהקטין את הסיכון המערכתי.

חלק מההיבטים בשירותים ש-ZuluTrade מציעה לסוחרים השונים משתנים בהתאם לחקיקה האירופית (אם אתה תושב האיחוד האירופי או בעל חשבון אצל ברוקר המשתף פעולה עם ZuluTrade אירופה). לפרטים נוספים, המשך לקרוא.

כניסה בפעם הראשונה

לפני שמשתמשים בשירות צריך למלא את שאלון ההתאמה שלנו - אך אל חשש, המילוי קל ומהיר!

לחץ כאן כדי להציג תצוגה מקדימה של שאלון ההתאמה.

עמוד הביצועים

עמוד הביצועים שונה עבור תושבי האיחוד האירופי, כיוון שלא כל הסוחרים ב-ZuluTrade עומדים לרשותם. פירוט נוסף:

רק 1000 הסוחרים המובילים יהיו זמינים למעקב, בתנאי שהם עונים על כמה קריטריונים (הפסד מרבי קטן מ-30%, רווח ממוצע של יותר מ-3 פעימות לפעולת מסחר, סוחרים במשך 12 שבועות לפחות). למידע נוסף, עיין במדריך לסוחרים שלנו.

סוחרים שאינם נמצאים כעת בתיק שלך, לא עונים על הקריטריונים או לא נמצאים בין 1000 המובילים בדירוג ZuluRank יושבתו אוטומטית מהתיק שלך. לתשומת לבך, עדיין תקבל איתותי עדכון וסגירה לפעולות מסחר פתוחות אך פעולות מסחר חדשות לא ייפתחו מסוחרים אלה.

עמוד הגדרות

 • הגנת ההון של ZuluGuard™

  כל סוחר בתיק שלך צריך להיות מוגן על ידי הגנת ההון של ™ZuluGuard. לאחר הגעה לרף שקבעת, ™ZuluGuard תתערב, תסגור את כל הפוזיציות הפתוחות של הסוחר ותשבית את הסוחר מהתיק שלך.
  סך כל ההון המושקע בכל הסוחרים שבתיק שלך במצטבר לא יכול לעלות על סך כל הסיכון שקבעת (לכל היותר 75% מהיתרה הזמינה שלך).

בנוסף, לחשבונות מסחר במט"ח
 • מקס' יח' פתוחות לכל פעולת מסחר

  יש רף עליון למספר המקסימלי של יח' לפעולת מסחר עבור כל סוחר, בהתאם להגדרות שלך, סך כל ההון המושקע ונתוני הסוחר.

 • יח' לכל מטבע

  אי אפשר להתאים את היח' בנפרד לכל צמד מטבעות

עדכון מדיניות ההפקדה/המשיכה

בכל הפקדה או משיכה חדשה, יהיה עליך להגדיר מחדש את סך כל ההון המושקע שלך.

תנאי השירות

עבור תושבי האיחוד האירופי, האתר של ZuluTrade מופעל על ידי חברת Triple A Experts SA בפיקוח אירופי וברישיון מס' 2/540/17.2.2010.

ניתן לעיין בתנאי השירות של ZuluTrade באיחוד האירופי כאן.

למעלה