עודכן לאחרונה ב

התערבות מוצלחת בכל מקרה ומקרה אינה אפשרית עקב גורמים שהם מעבר להשגתה של ZuluTrade . עם זאת, ברוח של שיפור מתמיד של חווית המשתמש וביצועי המסחר, הוסיפה ZuluTrade את תכונת "נטר את החשבון שלי".

תכונה זאת נכנסת לפעולה במקרים הבאים

מקרה 1 - איתות סגירה של ספק איתותים נכשל בסגירת המסחר בחשבון שלך

 1. מסחר פתוח בחשבון שלך ובחשבון ספק האיתותים
 2. ספק איתותים שולח בהצלחה איתות סגירה
 3. איתות סגירה נכשל בסגירת המסחר בחשבון שלך
 4. נטר את החשבון שלי" מנסה לסגור את המסחר

טיעונים לסגירת המסחר

מאחר שספק האיתותים החליט לסגור את המסחר, כדי להגן על החשבון שלך ZuluTrade תנסה לסגור את המסחר בו זמנית עם הספק כיוון שזה יגרום לאותה התוצאה עם מינימום מעידה.

סיבות נפוצות

שגיאה טכנית, בעיות קישוריות

מקרה 2 - המסחר לא נסגר ע"י מכת סטופ/לימיט כיוון שסטופ/לימיט הוגדר בחשבונך ל- 0

 1. מסחר פתוח בחשבון שלך ובחשבון ספק האיתותים
 2. מסחר נסגר בחשבון ספק איתותים שלך ע"י מכת סטופ/לימיט
 3. מסחר נשאר פתוח בחשבון שלך כיוון שלא היה סטופ/לימיט או סטופ/לימיט הוגדר לאפס
 4. נטר את החשבון שלי" מנסה לסגור את המסחר

טיעונים לסגירת המסחר

אם ספק האיתותים קבע סטופ/לימיט עבור מסחר והמסחר נסגר ע"י מכת סטופ/לימיט ולא הייתה הגדרת סטופ/לימיט בחשבון שלך זה עלול לציין שגיאה טכנית או בעיית קישוריות. כך כדי להגן על החשבון שלך, ZuluTrade ינסה לסגור את המסחר בו זמנית עם הספק כיוון שזה יגרום לאותה התוצאה עם מינימום מעידה.

סיבות נפוצות

שגיאה טכנית, בעיות קישוריות

מקרה 3 - המסחר לא נסגר ע"י סטופ/לימיט למרות שערכי סטופ/לימיט היו זהות לאלה של ספק האיתותים

 1. מסחר פתוח בחשבון שלך ובחשבון ספק האיתותים
 2. מסחר נסגר בחשבון ספק איתותים שלך ע"י מכת סטופ/לימיט
 3. מסחר נשאר פתוח בחשבון שלך למרות שיש לך אותם ערכי סטופ/לימיט כמו לספק האיתותים
 4. נטר את החשבון שלי" מנסה לסגור את המסחר

טיעונים לסגירת המסחר

כיוון שהמסחר נסגר בספק האיתותים ע"י סטופ/לימיט אך לא בחשבון שלך למרות שסטופ/לימיט הם אותם, ZuluTrade ינסה לסגור את המסחר בו זמנית עם הספק כיוון שזה יגרום לאותה התוצאה עם מינימום מעידה.

סיבות נפוצות

שערים שונים המסופקים ע"י הברוקר שלך וע"י הברוקר של ספק האיתותים - כך שסטופ/לימיט הושג בחשבון אחד אך לא בשני

מקרה 4 - עדכון היציאה/הגבלה נדחה על ידי הברוקר שלך בגלל קרבה לשער השוק

 1. מסחר פתוח בחשבון שלך ובחשבון ספק האיתותים
 2. ספק האיתותים מעדכן בהצלחה את ערכי סטופ/לימיט
 3. הברוקר שלך דוחה את העדכון עקב קירבה לשער שוק נוכחי
 4. נטר את החשבון שלי" מנסה לסגור את המסחר

טיעונים לסגירת המסחר

כיוון שערך היציאה/עצירה עודכן על-ידי ספק האותות אך נדחה על-ידי הברוקר שלך, ZuluTrade תנסה לסגור את העסקה, בתנאי שהשער הנוכחי של הברוקר שלך הוא בטווח של 10 פעימות מעדכון ערך היציאה/עצירה שנדחה, מכיוון שזה יוביל לאותה התוצאה עם מעידה מינימלית כאילו הפעולה נסגרה באמצעות ערך יציאה/עצירה.

סיבות נפוצות

קירבה לשער שוק כפי שסופק ע"י הברוקר שלך

מקרה 5 - ספק איתותים מבטל הזמנה ממתינה שכבר נפתחה בשוק בחשבון שלך

 1. הזמנה תלויה ועומדת מופקדת בחשבון שלך מספק האיתותים
 2. הזמנה תלויה ועומדת פתוחה בשוק בחשבון שלך אך לא בחשבון ספק האיתותים
 3. ספק האיתותים מחליט לבטל את ההזמנה התלויה ועומדת בחשבון שלו
 4. נטר את החשבון שלי" מנסה לסגור את המסחר

טיעונים לסגירת המסחר

אם ספק איתותים מבטל הזמנה תלויה ועומדת, יהא עליו לפקח על ההזמנה התלויה ועומדת כיוון שהיא כעת מבוצעת כמסחר בחשבון שלך. מסיבה זאת ZuluTrade תנסה לסגור את המסחר כדי לא להשאיר את המסחר חשוף בשוק, בלתי מבוקר ע"י ספק האיתותים.

סיבות נפוצות

שערי ברוקרים שונים

מקרה 6 - הזמנה ממתינה נפתחה ונסגרה בשוק בחשבון של ספק האיתותים אולם לא נפתחה בשוק בחשבונך

 1. הזמנה תלויה ועומדת מופקדת בחשבון שלך מספק האיתותים
 2. הזמנה ממתינה נפתחה בשוק בחשבון של ספק האיתותים אולם לא נפתחה בחשבונך
 3. מסחר נסגר בחשבון ספק איתותים שלך ע"י מכת סטופ/לימיט
 4. הזמנה עדיין ממתינה בחשבון שלך
 5. עקוב אחר חשבוני מבטל את ההזמנה הממתינה

נימוקים לביטול ההזמנה הממתינה

אם ההזמנה הממתינה נפתחת בשוק ואז נסגרת עקב מכת סטופ/לימיט, לספק האיתותים לא תהיה שליטה על ההזמנה הממתינה בחשבון שלך מסיבה זאת, זולוטרייד תנסה לבטל את ההזמנה הממתינה כדי למנוע פתיחתה בשוק וחשיפתה ללא מעקב ע"י ספק האיתותים.

סיבות נפוצות

שערי ברוקרים שונים