Forex Trading Tutorial

ע"י גורואים בתחום המסחר במט"ח

אודות הפרק:

מבוא ליסודות המסחר במט"ח. כדי להתחיל להבין איך המסחר במט"ח מתנהל, קטע הוידאו יסביר לך את המושגים החשובים ביותר שעליך להכיר ושבהם תשתמש על בסיס יומי, בעת המסחר במט"ח. מהי פוזיציית שורט וכיצד היא שונה מפוזיציית לונג? אילו צמדי מטבעות קיימים ומדוע השערים שלהם תנודתיים? מונחים שנראים חסרי משמעות לטירון, כמו לוט, פיפס ומינוף מוסברים בפירוט רב לפני שהם הופכים לחלק חיוני מאוצר המילים היומיומי שלך.

קטעי וידאו

מה זה מסחר במט"ח?

מבוא ליסודות המסחר במט"ח. כדי להתחיל להבין איך המסחר במט"ח...

מבוא ליסודות המסחר במט"ח. כדי להתחיל להבין איך המסחר במט"ח מתנהל, קטע הוידאו יסביר לך את המושגים החשובים ביותר שעליך להכיר ושבהם תשתמש על בסיס יומי, בעת המסחר במט"ח. מהי פוזיציית שורט וכיצד היא שונה מפוזיציית לונג? אילו צמדי מטבעות קיימים ומדוע השערים שלהם תנודתיים? מונחים שנראים חסרי משמעות לטירון, כמו לוט, פיפס ומינוף מוסברים בפירוט רב לפני שהם הופכים לחלק חיוני מאוצר המילים היומיומי שלך.

ניהול חשבון מסחר במט"ח

מדריך למתחילים ליסודות הניהול של חשבון מסחר במט"ח. בוא לגלות...

מדריך למתחילים ליסודות הניהול של חשבון מסחר במט"ח. בוא לגלות איך להגיש עסקאות. להחליט איזה צמד מטבעות לבחור והאם לתת הוראת קניה או מכירה, בשער השוק או בשער אחר. הגדר סיוג הפסדים כדי למזער את פוטנציאל ההפסדים ולהגן על השוליים שלך. הגדר הוראת תחום כדי להגן על הרווחים הפוטנציאליים שלך.

כתב ויתור - הערות חשובות

בתנאי שוק נפיצים או תזזיתיים, הוראות היציאה וההגבלה הופכות להוראות שוק שיבוצעו במחיר השכיח, אשר עשוי להיות שונה משמעותית מהמחיר המבוקש. כתוצאה מכך, עלולים להיות הפסדים ניכרים. מגבלות יציאה או הגבלה לא תמיד מבטיחות מילוי.

חישוב הרווחים שמוצג בסרטונים כפוף לעמלות שונות שהלקוחות עשויים לשלם.

ייתכן שמינוף מסוים אינו זמין בתחום השיפוט שבו אתה גר. למידע נוסף בדבר ההגבלות על המינוף עליך לפנות אל ספק המט"ח שלך.